Cited by CrossRef (1)

  1. Kailong Zhou, Dong Liu, Yesheng Jin, Wei Xia, Peng Zhang, Zhiqiang Zhou. Oxymatrine ameliorates osteoarthritis via the Nrf2/NF-κB axis in vitro and in vivo. Chemico-Biological Interactions 2023;380:110539
    https://doi.org/10.1016/j.cbi.2023.110539