Cited by CrossRef (1)

  1. Ying-Ya Cao, Yang Qiao, Zhong-Han Wang, Qun Chen, Yu-Peng Qi, Zi-Meng Lu, Zhen Wang, Wei-Hua Lu. The Polo-Like Kinase 1–Mammalian Target of Rapamycin Axis Regulates Autophagy to Prevent Intestinal Barrier Dysfunction During Sepsis. The American Journal of Pathology 2023;193:296
    https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2022.11.008