Cited by CrossRef (2)

  1. Jing Ren, Xiumei Feng, Yanan Guo, Dexiao Kong, Yongjing Wang, Juan Xiao, Wen Jiang, Xiaoli Feng, Xiaoli Liu, Ai Li, Congcong Sun, Mingming He, Bingen Li, Juandong Wang, Yang Jiang, Chengyun Zheng. GSK‐3β/β‐catenin pathway plays crucial roles in the regulation of NK cell cytotoxicity against myeloma cells. The FASEB Journal 2023;37
    https://doi.org/10.1096/fj.202201658RR
  2. Zhi Zheng, Jung Kuk Park, Oh Wook Kwon, Sung Hoon Ahn, Young Joo Kwon, Linjuan Jiang, Shaohui Zhu, Byoung Hee Park. The Risk of Gastrointestinal Cancer on Daily Intake of Low-Dose BaP in C57BL/6 for 60 Days. J Korean Med Sci 2022;37
    https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e235