Cited by CrossRef (7)

 1. Zhilin Jiang, Xiangning Cui, Peirong Qu, Chang Shang, Mi Xiang, Jie Wang. Roles and mechanisms of puerarin on cardiovascular disease:A review. Biomedicine & Pharmacotherapy 2022;147:112655
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112655
 2. Houyong Zhu, Hanxin Wang, Xinyu Zhu, Qilan Chen, Xiaojiang Fang, Xiaoqun Xu, Yan Ping, Beibei Gao, Guoxin Tong, Yu Ding, Tielong Chen, Jinyu Huang. The Importance of Integrated Regulation Mechanism of Coronary Microvascular Function for Maintaining the Stability of Coronary Microcirculation: An Easily Overlooked Perspective. Adv Ther 2023;40:76
  https://doi.org/10.1007/s12325-022-02343-7
 3. Di Wang, Tong Bu, Yangqian Li, Yueyue He, Fan Yang, Liang Zou. Pharmacological Activity, Pharmacokinetics, and Clinical Research Progress of Puerarin. Antioxidants 2022;11:2121
  https://doi.org/10.3390/antiox11112121
 4. Petra Kleinbongard, Gerd Heusch. A fresh look at coronary microembolization. Nat Rev Cardiol 2022;19:265
  https://doi.org/10.1038/s41569-021-00632-2
 5. Yu Cai, Qiang Gao, Jun-hua Meng, Ling Chen. Puerarin Suppresses Glycolysis and Increases Cisplatin Chemosensitivity in Oral Squamous Cell Carcinoma via FBXW7/mTOR Signaling. Nutrition and Cancer 2023;75:1028
  https://doi.org/10.1080/01635581.2023.2168023
 6. Tao Li, Zhiqing Chen, You Zhou, Haoliang Li, Jian Xie, Lang Li. Resveratrol Pretreatment Inhibits Myocardial Apoptosis in Rats Following Coronary Microembolization via Inducing the PI3K/Akt/GSK-3β Signaling Cascade. DDDT 2021;Volume 15:3821
  https://doi.org/10.2147/DDDT.S323555
 7. Peng Zhou, Xiao‐Ni Zhao, Yao‐Yao Ma, Tong‐Juan Tang, Shu‐Shu Wang, Liang Wang, Jin‐Ling Huang. Virtual screening analysis of natural flavonoids as trimethylamine ( TMA )‐lyase inhibitors for coronary heart disease . Journal of Food Biochemistry 2022;46
  https://doi.org/10.1111/jfbc.14376