Cited by CrossRef (8)

 1. Xuan Chen, Jinwen Yu, Liufeng Zheng, Zeyuan Deng, Hongyan Li. Quercetin and lycopene co-administration prevents oxidative damage induced by d-galactose in mice. Food Bioscience 2022;50:102042
  https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.102042
 2. Chong Li, Yang Fan, Shuang Li, Xianrong Zhou, Kun-Young Park, Xin Zhao, Huazhi Liu. Antioxidant Effect of Soymilk Fermented by Lactobacillus plantarum HFY01 on D-Galactose-Induced Premature Aging Mouse Model. Front. Nutr. 2021;8
  https://doi.org/10.3389/fnut.2021.667643
 3. Gelin Xiang, Sa Guo, Nan Xing, Qinyun Du, Jing Qin, Huimin Gao, Yi Zhang, Shaohui Wang. Mangiferin, a Potential Supplement to Improve Metabolic Syndrome: Current Status and Future Opportunities. Am. J. Chin. Med. 2024;52:355
  https://doi.org/10.1142/S0192415X24500150
 4. Li-Li Ren, Hua Miao, Yan-Ni Wang, Fei Liu, Ping Li, Ying-Yong Zhao. TGF-β as A Master Regulator of Aging-Associated Tissue Fibrosis. Aging and disease 2023;14:1633
  https://doi.org/10.14336/AD.2023.0222
 5. Miriam Martinez-Canton, Victor Galvan-Alvarez, Eduardo Garcia-Gonzalez, Angel Gallego-Selles, Miriam Gelabert-Rebato, Giovanni Garcia-Perez, Alfredo Santana, Laura Lopez-Rios, Tanausu Vega-Morales, Marcos Martin-Rincon, Jose A. L. Calbet. A Mango Leaf Extract (Zynamite®) Combined with Quercetin Has Exercise-Mimetic Properties in Human Skeletal Muscle. Nutrients 2023;15:2848
  https://doi.org/10.3390/nu15132848
 6. Sui‐sui Wang, Xu Zhang, Ze‐zhi Ke, Xiu‐yun Wen, Wei‐dong Li, Wen‐bin Liu, Xiao‐dong Zhuang, Li‐zhen Liao. D‐galactose‐induced cardiac ageing: A review of model establishment and potential interventions. J Cellular Molecular Medi 2022;26:5335
  https://doi.org/10.1111/jcmm.17580
 7. Silva-Palacios Alejandro. ER stress in cardiac aging, a current view on the D-galactose model. Experimental Gerontology 2022;169:111953
  https://doi.org/10.1016/j.exger.2022.111953
 8. Dareuosh Shackebaei, Mahvash Hesari, Soudabeh Ramezani-Aliakbari, Mosayeb Pashaei, Fatemeh Yarmohammadi, Fatemeh Ramezani-Aliakbari. Cardioprotective effect of naringin against the ischemia/reperfusion injury of aged rats. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol 2024;397:1209
  https://doi.org/10.1007/s00210-023-02692-2