Cited by CrossRef (11)

 1. Cui Ma, Chen Zhang, Mingfei Ma, Lixin Zhang, Linlin Zhang, Fengying Zhang, Yingli Chen, Fangyuan Cao, Minghui Li, Guangtian Wang, Tingting Shen, Hongmin Yao, Yumei Liu, Zhenwei Pan, Shasha Song, Daling Zhu. MiR-125a regulates mitochondrial homeostasis through targeting mitofusin 1 to control hypoxic pulmonary vascular remodeling. J Mol Med 2017;95:977
  https://doi.org/10.1007/s00109-017-1541-5
 2. Umberto De Marchi, Jonathan Thevenet, Aurelie Hermant, Elhadji Dioum, Andreas Wiederkehr. Calcium Co-regulates Oxidative Metabolism and ATP Synthase-dependent Respiration in Pancreatic Beta Cells. Journal of Biological Chemistry 2014;289:9182
  https://doi.org/10.1074/jbc.M113.513184
 3. Themis Thoudam, Jae-Han Jeon, Chae-Myeong Ha, In-Kyu Lee. Role of Mitochondria-Associated Endoplasmic Reticulum Membrane in Inflammation-Mediated Metabolic Diseases. Mediators of Inflammation 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/1851420
 4. Uma D. Kabra, Martin Jastroch. Mitochondrial Dynamics and Insulin Secretion. IJMS 2023;24:13782
  https://doi.org/10.3390/ijms241813782
 5. Shuo Liu, Yali Gao, Cheng Zhang, Han Li, Shiyi Pan, Xiaoli Wang, Shiming Du, Zixin Deng, Lianrong Wang, Zhiyin Song, Shi Chen. SAMM50 Affects Mitochondrial Morphology through the Association of Drp1 in Mammalian Cells. FEBS Letters 2016;590:1313
  https://doi.org/10.1002/1873-3468.12170
 6. Bei-Lei Liu, Mian Cheng, Shan Hu, Shun Wang, Le Wang, Zheng-Qing Hu, Cong-Xin Huang, Hong Jiang, Gang Wu. Effect of the Shensong Yangxin Capsule on Energy Metabolism in Angiotensin II-Induced Cardiac Hypertrophy. 2018;131:2287
  https://doi.org/10.4103/0366-6999.241819
 7. Manli Zhou, Yunfeng Yu, Xiaoxin Luo, Jianzhang Wang, Xiaodong Lan, Pei Liu, Yu Feng, Weixiong Jian. Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury: Therapeutics from a Mitochondria-Centric Perspective. Cardiology 2021;146:781
  https://doi.org/10.1159/000518879
 8. Woosuk Kim, Ji Hyeon Kim, Sun-Young Kong, Min-Hye Park, Uy Dong Sohn, Hyun-Jung Kim. Comparison of Ectopic Gene Expression Methods in Rat Neural Stem Cells. Korean J Physiol Pharmacol 2013;17:23
  https://doi.org/10.4196/kjpp.2013.17.1.23
 9. Sen Zhang, Sijing Rao, Meiwen Yang, Chen Ma, Fengfang Hong, Shulong Yang. Role of Mitochondrial Pathways in Cell Apoptosis during He-Patic Ischemia/Reperfusion Injury. IJMS 2022;23:2357
  https://doi.org/10.3390/ijms23042357
 10. Seung Jeong, Hyoung Kim, In-Sung Song, Su Noh, Jubert Marquez, Kyung Ko, Byoung Rhee, Nari Kim, Natalia Mishchenko, Sergey Fedoreyev, Valentin Stonik, Jin Han. Echinochrome A Increases Mitochondrial Mass and Function by Modulating Mitochondrial Biogenesis Regulatory Genes. Marine Drugs 2014;12:4602
  https://doi.org/10.3390/md12084602
 11. Filippos Stavropoulos, Elena Georgiou, Natasa Schiza, Shaughn Bell, Robert H. Baloh, Kleopas A. Kleopa, Irene Sargiannidou. Mitofusin 1 overexpression rescues the abnormal mitochondrial dynamics caused by the Mitofusin 2 K357T mutation in vitro. J Peripheral Nervous Sys 2023;28:329
  https://doi.org/10.1111/jns.12564